Program wyborczy Łukasz Świacki Gdańsk

Program wyborczy Gdańsk

Mój program

Program wyborczy Gdańsk

Program wyborczy dla naszego miasta Gdańsk

DLACZEGO KANDYDUJĘ 
Zdecydowałem się kandydować do Rady Miasta, gdyż chciałbym mieć większy wpływ na rozwiązywanie problemów Gdańska. Zamierzam wykorzystać doświadczenie uzyskane w pracy na rzecz dzielnicy, aby odwrócić niektóre niekorzystne trendy. Trzeba powstrzymać niekontrolowany rozwój zabudowy mieszkaniowej. Należy tworzyć więcej ogólnodostępnych miejsc rekreacji: parków, skwerów, placów zabaw takich, jak park przy Piecewskiej, czy Multipark Morena. Musimy dbać o poczucie wspólnoty lokalnej i pielęgnować historię naszych dzielnic. Miastu Gdańsk potrzebne jest rozsądne planowanie i zrównoważony rozwój! 

MOJE NAJWAŻNIEJSZE CELE
Program wyborczy dla miasta Gdańsk

INTEGRACJA – więcej imprez plenerowych połączonych z koncertami i spektaklami teatralnymi. Zielony Ryneczek  na stałe!
WSPÓLNOTA – pielęgnowanie historii naszych małych ojczyzn, tablice historyczne w dzielnicach.
SENIORZY – utworzenie Domów Pobytu Dziennego dla osób powyżej 60. roku życia. Pierwszym będzie Senior+ na Morenie, który utworzymy wraz ze spółdzielnią. Kolejne na Siedlcach, Suchaninie i na Aniołkach!    
INFRASTRUKTURA  I ZIELEŃ DLA MIESZKAŃCÓW – utworzenie nowych skwerów i parków dla dzieci i dorosłych, w tym Morena Rakoczego Zielone Serce Dzielnicy, dalszy rozwój Multiparku Morena, Parku Bema i Parku na Zboczu. Nowy park na Suchaninie: Cygańska Góra. Czysta i uporządkowana zieleń!