Łukasz Świacki - Radny dzielnicy Piecki-Migowo Gdańsk

Działalność społeczna

W swojej działalności społecznej zajmuję się na co dzień różnymi zadaniami. Najprościej mówiąc, włączam się w każde przedsięwzięcie, które polega na wspólnym rozwiązywaniu jakiegoś problemu.
To zadania począwszy od inwestycji w miejską infrastrukturę, przez imprezy integracyjne i kulturalne dla mieszkańców aż po pomoc społeczną dla najuboższych.

Między innymi są to:
Budowa parku rekreacyjnego przy ulicy Piecewskiej

Pomysł uratowania tego skrawka zieleni (3.600m2) pojawił się w 2019 roku i za sprawą Budżetu Obywatelskiego, budżetu Rady Dzielnicy, przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu wielu radnych dzielnicowych, radnych miejskich, urzędników oraz przede wszystkim mieszkańców udało się utworzyć tutaj przyjazną przestrzeń do rekreacji, zarówno dla młodszych, jak i starszych mieszkańców dzielnicy. Utworzenie tego parku pokazało, że można:) Będę się starał o utworzenie kolejnych parków, m.in. Park Morena Rakoczego, tzw. Zielone Serce Dzielnicy.

Przygotowanie MasterPlanu dla dzielnicy Piecki-Migowo

Przy współpracy z Biurem Architekta Miasta Gdańska przygotowaliśmy dokument planistyczny, tzw. MasterPlan, który jest efektem licznych konsultacji i warsztatów z mieszkańcami oraz z profesjonalną pracownią projektową. W dokumencie tym zapisano funkcje poszczególnych obszarów, a także konkretne pomysły na przyszłość, m.in. przebieg i kształt Nowej Politechnicznej, woonerf na Piecewskiej, zazielenienie Myśliwskiej, planty dzielnicowe itd. Władze Miasta, czy potencjalni inwestorzy nie zaskoczą nas nieprzewidzianymi inwestycjami.

Organizacja Zielonego Ryneczku

Przy wsparciu Międzynarodowych Targów Gdańskich zorganizowaliśmy na próbę sobotni ryneczek przy ulicy Rakoczego, na którym w okresie od września do grudnia mieszkańcy mogli kupić warzywa, owoce, jajka, ryby oraz miód. Okazało się, że jest to bardzo potrzebna sprawa, aby każdy mógł kupić żywność blisko domu. Ludzie po prostu lubią kupować świeże produkty na bazarze. Będę się starał o stały rynek w tym miejscu. O współpracę poprosiłem LWSM Morena, gdyż tutejszy teren należy do spółdzielni.

Wsparcie finansowe szkół, przedszkol, żłobka i domu sąsiedzkiego

Dzielnica Piecki-Migowo posiada własny budżet, który wynosi ok 0,5mln złotych rocznie. Z tych środków udało nam się w ostatnich latach wesprzeć setki mniejszych i większych zadań. Były to m.in. festyny szkolne, turnieje sportowe, konkursy, biegi przełajowe, spotkania i kursy w domu sąsiedzkim, a także inwestycje w szkołach (zakup kamery, wygłuszenie korytarzy), wymiana placów zabaw w przedszkolach i żłobku, montaż urządzeń do street workoutu, utworzenie Jadło-Dzielnicy i wiele innych. Dzięki wysokiej frekwencji, jaką mieliśmy w wyborach do Rady Dzielnicy w 2019 roku, posiadamy największy budżet spośród wszystkich dzielnic Gdańska (im wyższa frekwencja, tym większa kwota na głowę mieszkańca). Stanie na straży tych pieniędzy to moje osobiste zadanie jako Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy. Z satysfakcją stwierdzam, że przez ostatnie 5 lat nie było żadnego uchybienia w naszych finansach.

Malowanie elewacji Przychodni Morena

W 2020 roku za namową radnych i mieszkańców zawnioskowałem o rewitalizację elewacji Przychodni Morena. Ze względu na ograniczone środki oraz inne przeszkody udało się odmalować jedynie frontową ścianę od ulicy Jaśkowa Dolina. Efekt nie jest zadowalający, dlatego wciąż podejmuję starania o profesjonalny remont. Być może konieczna będzie zmiana sposobu zarządzania budynkiem. Ale musi on pozostać w rękach Miasta, gdyż w rękach prywatnych z pewnością zostałby przekształcony w kolejny budynek mieszkalny. A przecież oprócz funkcji medycznych pełni także funkcje społeczne, mają tu swoją siedzibę Rada Dzielnicy oraz Dom Sąsiedzki.

Integracja seniorów

Rokrocznie współorganizuję dziesiątki wydarzeń z udziałem seniorów takich, jak: koncerty, prelekcje, spektakle teatralne, wspólne wyjazdy i imprezy integracyjne. Środowisko seniorów, szczególnie osoby skupione w klubie Seniora Moreniacy, tworzą niesamowitą atmosferę i więź oraz dostarczają szczególnej motywacji do dalszego działania. Lubię się z nimi spotykać.

Imprezy dla dzieci i dorosłych w Centrum Kultury na Morenie

Regularnie współorganizuję imprezy w Centrum Kultury na Morenie, które za sprawą nowej Pani kierownik Joanny Bernackiej-Szreder stało się prawdziwym centrum kulturalnym dzielnicy. Teatrzyki dla dzieci czy koncerty dla dorosłych przyciągają liczną widownię, sala przeważnie wypełniona jest do ostatniego miejsca.

Pomoc żywnościowa dla najuboższych

Wspólnie z Caritasem Archidiecezji Gdańskiej organizuję co roku pomoc żywnościową dla osób, którym trudno jest związać koniec z końcem. W okresie pandemii dowoziliśmy potrzebującym paczki do domów. Żywność zakupywana jest ze środków Rady Dzielnicy, ale także pozyskiwana z tutejszych dyskontów. Na co dzień dba o to Zespół Charytatywny przy Parafii Bożego Ciała, z którym co roku organizujemy wspólną wigilię.

Sprzątanie dzielnicy

Każdego roku na wiosnę oraz jesienią organizuję sobotnie sprzątania dzielnicy. Organizuję kontener i worki na śmieci oraz rękawiczki i skrzykuję chętnych mieszkańców. Sprzątamy dzielnicowe lasy i place. Po akcji organizujemy wspólnego grilla.

Zapraszam na FB Rady Dzielnicy Piecki-Migowo:

Galeria